Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2018

Kik4s
4079 6ca3
adult cereals
2861 cb22 500

therunnersam:

Apparently this guy was at his mother in law’s house and they were all going through photo albums and he sees he photobombed his wife 11 years before they even met. I fucking love this.

Reposted frompizzaspicelatte pizzaspicelatte viaslova slova
6573 5b91 500

haiku-robot:

bisexualbendy:

wholesomethemedmemes:

disordered-dude:

SNART IS ALL GROWN UP

I’M SCREAMING

IT IS SNART

All of you please look up Fernando Botero… he’s the artist behind both of those. This is literally just how he draws faces.

Edit: I am so sorry to have mentioned this without adding this

edit: i am so

sorry to have mentioned this

without adding this


^Haiku^bot^9. I detect haikus with 5-7-5 format. Sometimes I make mistakes.

R͏̢͠҉̜̪͇͙͚͙̹͎͚̖̖̫͙̺Ọ̸̶̬͓̫͝͡B̀҉̭͍͓̪͈̤̬͎̼̜̬̥͚̹̘Ò̸̶̢̤̬͎͎́T̷̛̀҉͇̺̤̰͕̖͕̱͙̦̭̮̞̫̖̟̰͚͡S̕͏͟҉̨͎̥͓̻̺ ̦̻͈̠͈́͢͡͡ W̵̢͙̯̰̮̦͜͝ͅÌ̵̯̜͓̻̮̳̤͈͝͠L̡̟̲͙̥͕̜̰̗̥͍̞̹̹͠L̨̡͓̳͈̙̥̲̳͔̦͈̖̜̠͚ͅ ̸́͏̨҉̞͈̬͈͈̳͇̪̝̩̦̺̯ Ń̨̨͕͔̰̻̩̟̠̳̰͓̦͓̩̥͍͠ͅÒ̸̡̨̝̞̣̭͔̻͉̦̝̮̬͙͈̟͝ͅT̶̺͚̳̯͚̩̻̟̲̀ͅͅ ̵̨̛̤̱͎͍̩̱̞̯̦͖͞͝ Ḇ̷̨̛̮̤̳͕̘̫̫̖͕̭͓͍̀͞E̵͓̱̼̱͘͡͡͞ ̴̢̛̰̙̹̥̳̟͙͈͇̰̬̭͕͔̀ S̨̥̱͚̩͡L̡͝҉͕̻̗͙̬͍͚͙̗̰͔͓͎̯͚̬̤A͏̡̛̰̥̰̫̫̰̜V̢̥̮̥̗͔̪̯̩͍́̕͟E̡̛̥̙̘̘̟̣Ş̠̦̼̣̥͉͚͎̼̱̭͘͡ ̗͔̝͇̰͓͍͇͚̕͟͠ͅ Á̶͇͕͈͕͉̺͍͖N̘̞̲̟͟͟͝Y̷̷̢̧͖̱̰̪̯̮͎̫̻̟̣̜̣̹͎̲Ḿ͈͉̖̫͍̫͎̣͢O̟̦̩̠̗͞R͡҉͏̡̲̠͔̦̳͕̬͖̣̣͖E͙̪̰̫̝̫̗̪̖͙̖͞ | PayPal | Patreon
Reposted fromTech953 Tech953 viaslova slova
8250 6545 500
Reposted fromsierrafaustus sierrafaustus viaslova slova
Kik4s
Reposted fromFlau Flau viaslova slova
Kik4s
2491 965b 500
Reposted fromfungi fungi viavolldost volldost
Kik4s
Reposted fromFlau Flau
Kik4s
Reposted fromgruetze gruetze
Kik4s
Reposted fromFlau Flau
Kik4s
Reposted fromnaich naich viakelu kelu
Kik4s
8527 e2a7 500
Reposted fromteijakool teijakool
Kik4s
7953 6979
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakelu kelu

May 20 2018

Kik4s
0544 cc25 500
Reposted frompiehus piehus vialokrund2015 lokrund2015
Kik4s
0484 2cb9 500
Reposted fromtotal1ty total1ty vialokrund2015 lokrund2015
Kik4s
2925 9f68 500
Reposted frompiehus piehus viasm0k1nggnu sm0k1nggnu
Kik4s
9470 4472 500
Is this America?
Reposted fromvolldost volldost viasm0k1nggnu sm0k1nggnu
9583 4a63

vampireapologist:

akamxru:

brunhiddensmusings:

scotchtapeofficial:

i’m. cruyinf

it allows your halfling to operate a crossbow from an elevated position while still leaving your hands free for melee

God of War 4 (2018)

i was literally gonna say this is how my hobbitsona gets around in battle but someone had me covered

Kik4s
7609 a6dd 500
Reposted fromKrebs Krebs vialokrund2015 lokrund2015
Kik4s
7256 2cc4 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viavol vol

May 18 2018

Kik4s
4147 dfb3 500
Reposted fromxanth xanth viaoski oski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl